This page is taking to long to load, please try later Medicína v pohybu by MSF
Home
Enjoy
ed
👍
14
10%
Story cover photo Story cover photo

Medicína v pohybu

Poskytování zdravotní péče vnitřně vysídleným obyvatelům Jižního Súdánu

MSF
By MSF
Button Label
Footnotes: Všechny fotografie: © Siegfried Modola pro MSF (Lékaři bez hranic). Všechna jména byla z bezpečnostních důvodů změněna.

👍
14

© 2019 MSF

Loading, please hold on.