You’re viewing a version of this story optimized for slow connections. To see the full story click here.

LIDSKÉ UTRPENÍ

Uvnitř detenčních center v Libyi

Story by MSF September 6th, 2017

ukončete Svévolné zadržování uprchlíků a migrantů v Libyi

Lékaři bez hranic již přes rok poskytují zdravotní péči uprchlíkům, žadatelům o azyl a migrantům v detenčních centrech v Tripolisu v Libyi. Lidé tam přebývají v podmínkách, které nejsou humánní ani důstojné.

Zadržení přicházejí o veškerou lidskou důstojnost, nemají přístup ke zdravotní péči a musejí snášet špatné zacházení. Trpí řadou fyzických a psychických problémů, které vyžadují lékařskou péči.

V Libyi nefunguje právní řád, detenční zařízení nepodléhají kontrole a registrační systém v detenčních centrech nefunguje. Poté, co se lidé dostanou dovnitř, není možné zjistit, co se s nimi děje dále. Někteří jsou zadržováni po velmi dlouhou dobu, další jsou přemístěni do jiných detenčních center, na utajovaná místa, nebo přes noc zmizí.

Lékaři bez hranic jsou svědky každodenního zbytečného utrpení způsobeného zadržováním lidí v podmínkách detenčních center.

Proto voláme po ukončení svévolného zadržování uprchlíků, žadatelů o azyl a migrantů v Libyi.

Muži zadržení v detenčním centru Janzour na předměstí Tripolisu. © Guillaume Binet/Myop

V Tripolisu jsou migranti, uprchlíci a žadatelé o azyl běžně dlouhodobě zadržovaní v detenčních centrech, která oficiálně spadají pod tamní ministerstvo vnitra. Lidé nemají žádnou možnost zpochybnit zákonnost svévolného zadržení. Nemají prakticky žádný přístup ke konzulárním službám a okolnímu světu.

Kvůli všudypřítomnému násilí a nebezpečí dokáže v Libyi působit jen několik mezinárodních organizací. Země nemá jednotnou vládu, na místě je aktivní řada ozbrojených skupin a v některých oblastech, včetně předměstí Tripolisu, pokračují intenzivní boje. Politická situace je nadále velmi nestabilní, ekonomika zkolabovala a nikdo nerespektuje zákon ani pořádek.

Muži zadržení v detenčním centru Abu Salim, které je pro Lékaře bez hranic nepřístupné od června 2017. © Guillaume Binet/Myop

zadržení lidé čelí VYKOŘISŤOVÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ

Lidé jsou převezeni do detenčních center poté, co je ve Středozemním moři zachytí libyjská pobřežní stráž a přiveze zpět do Libye. Někteří jsou zadrženi kvůli podezření na HIV/AIDS, hepatitidu B nebo hepatitidu C. Jiní jsou zadrženi při nočních raziích, na kontrolních místech, na ulicích nebo jsou vytahováni z aut a taxíků čekajících na semaforech na zelenou. Tým Lékařů bez hranic se také v detenčním centru setkal se skupinou dobře oblečených mužů, žen a dětí, již byli zadrženi přímo na svatbě, které se účastnili v Tripolisu.

Nová detenční centra se v Libyi objevují ze dne na den. Budují je sami zadržení, kteří jsou k práci nuceni výměnou za propuštění, nebo jsou zneužívání dalšími způsoby. Detenční centra se zavírají stejně rychle, jako se otevírají. Osud lidí z nich není znám.

Skupina nově zadržených přichází do detenčního centra Abu Salim. © Guillaume Binet/Myop

ztížený přístup k pacientům

V roztříštěném Tripolisu jsou některá detenční centra pod větší kontrolou ministerstva vnitra než jiná. Některé oblasti jsou však pod kontrolou ozbrojených skupin, která zároveň v podstatě řídí detenční centra v těchto oblastech. Správci detenčních center se mění stejně rychle, jako se proměňují mocenské síly – náhle a nepředvídatelně ze dne na den.

Lékařům bez hranic může být v důsledku náhlých změn odepřen přístup k pacientům zadrženým v zařízeních. Vyjednávání ohledně významu humanitární pomoci a nutnosti kontinuální zdravotní péče pak musejí začínat znovu od začátku.

Muži tráví v detenčích zařízení měsíce, aniž by věděli, kdy budou propuštěni. © Guillaume Binet/Myop

bez kontaktu s okolním světem

Zadržení lidé nevědí, kdy budou propuštěni. Trpí úzkostmi a mají strach z toho, co s nimi bude. Nemají přístup k okolnímu světu. Zoufale chtějí dát svým milovaným vědět, že jsou stále naživu.

Ti, s podezřením na HIV, tuberkulózu nebo jiná infekční onemocnění, jsou zadržováni ve speciální cele. © Guillaume Binet/Myop

Nedostatek zdravotní péče

Zadržení nemají garantovaný přístup ke zdravotní péči. Tu na místě poskytuje pouze hrstka neziskových organizací, jako Lékaři bez hranic nebo agentury Spojených národů, které jsou schopny pracovat v nestabilním kontextu.

Lékaři bez hranic jsou v poskytování zdravotní péče značně limitovaní. K zadrženým mají omezený přístup a nemohou vždy svobodně rozhodnout, které pacienty je potřeba ošetřit. Někdy jsou zadržení před Lékaři bez hranic skrýváni. Je extrémně obtížné monitorovat pacienty v detenci kvůli občasnému zamezení přístupu do zařízení, nebo protože pacienti ze dne na den zmizí.

Zadržený v detenčním centru Abu Salim čiští zatopenou celu před příchodem 200 nově zadržených. © Guillaume Binet/Myop

Detence způsobuje utrpení

Lékaři bez hranic každý měsíc ošetří více než tisíc lidí s nemocemi jako jsou infekce dýchacích cest, akutní průjmy, kožní onemocnění či infekce močových cest, které jsou přímým důsledkem podmínek v detenčních centrech. Detenční centra neodpovídají žádným národním, regionálním nebo mezinárodním standardům. Chybí v nich konzistentní a adekvátní lékařská péče.

Uvnitř detenčního centra Abu Salim. © Guillaume Binet/Myop

Přeplněné cely

Mnoho detenčních center je nebezpečně přeplněných. Chybí v nich přírodní světlo a ventilace. Řada budov, ve kterých jsou lidé zadržování, jsou bývalé továrny nebo sklady bez potřebné infrastruktury. Lidé nemají možnost se ani v noci protáhnout a trpí bolestmi svalů a kostí.

Skupina nově zadržených v detenčním centru Abu Salim. Muži je natolik zle, že nemůže stát. © Guillaume Binet/Myop

mučení NIC NEBRÁNÍ

Základní právní a procedurální ochrana před mučením a špatným zacházením není respektována.

Většina zadržených se bojí mluvit o násilí a špatném zacházení, které zažívají. Lékařské týmy však každý týden vidí případy zranění jako jsou střelné rány či zlomené nohy.

Muž zadržený v detenčním centru Abu Salim.© Guillaume Binet/Myop

Akutní podvýživa

Lékaři bez hranic ošetřili za uplynulý rok 50 dospělých s akutní podvýživou. To znamená průměrně jeden případ týdne. Distribuce jídla je nedostatečná, ať už se mluvíme o kvantitě či kvalitě. Občas jsou zadržení bez jídla několik dní.

Matka s dítětem v ženském detenčním centru Sorman.© Guillaume Binet/Myop

Porody v detenci

Mezi zadrženými jsou děti, miminka a těhotné ženy v různém stádiu těhotenství. Ženy rodí v detenčních centrech bez lékařské pomoci.Přeplněná místnost v detenčním centru Sorman. Lidé musejí spát na podlaze v koupelně. ©Guillaume Binet/Myop

Nedostatek čisté vody a záchodů

Sanitární zařízení jsou nedostačující. Přístup k latrínám a sprchám je značně omezený. Výsledkem je vysoký výskyt kožních infekcí a šíření vší, svrabu a blech.

V rozporu s mezinárodními standardy řídí životy žen v detenčních zařízeních muži. Detenční centrum Sorman. © Guillaume Binet/Myop

žádné místo pro zranitelné

Mnoho zadržených zažilo násilí a vykořisťování již během cesty ze svých domovů. Tito lidé potřebují ochranu, často ale nemají bezpečné místo, na které by se mohli uchýlit.

Žena zadržená v detenčním centru Sorman. © Guillaume Binet/Myop

dopad na psychické zdraví

Detence přímo ovlivňuje psychické zdraví lidí. Zadržení nemají žádný kontakt s okolním světem a nevědí, kdy budou propuštěni. Mnoho z nich má sebevražedné myšlenky, nemohou spát, trpí panickými ataky, depresí a úzkostí.

Detenční centrum Trig Al Matar. © Guillaume Binet/Myop

konec utrpení

Navýšení financování samo o sobě nezmírní utrpení lidí v detenčních centrech. Je potřeba brát v potaz podmínky v Libyi a nepřispívat k legitimizaci systému, ve kterém jsou lidé svévolně a nezákonně zadržování a vystavění násilí a vykořisťování.

Žena s popáleninami v ženském detenčním centru Sorman.© Guillaume Binet/Myop

„Bez lékařské pomoci, kterou tak nutně potřebovala, pochybuji, že je stále naživu“

„Neznám její jméno a ani nevím, zda stále žije. Ochranka mi zabránila s ní mluvit. Byla jednou z žen zadržených v detenčním centru vzdáleném 60 km od Tripolisu. Ženy byly zadrženy libyjskou pobřežní stráží ve Středozemním moři při pokusu dostat se do Evropy.

Mnoho žen mělo vážné popáleniny na nohách. Způsobila je mořská voda, která natekla do nafukovacího člunu a smíchala se s palivem na dně člunu, kde ženy seděly. Dlouhodobé vystavení této toxické směsi způsobilo chemické popáleniny.

Žena s růžovým šátkem měla rozsáhlá poranění na svých nohách. Tiše seděla na zemi, mělce dýchala a z její tváře byla patrná bolest. Ostatní ženy odháněly svými šátky mušky, které usedaly na porušenou lidskou tkáň. Pokusily se obvázat popáleninu špinavým obvazem.

Jedna žena mi pošeptala:

„Máme strach. Nikdo tady nechce zůstat. Chceme zpátky domů. Ubližují nám. Mlátí nás...“

Když se ochranka přiblížila, přestala mluvit.

Pro některé ženy to byl třetí pokus o útěk z Libye po moři, který překazila libyjská pobřežní stráž.

Nevím, co se stalo se ženou v růžovém šátku, ale bez lékařské pomoci, kterou zoufale potřebovala, pochybuji, že je stále naživu."

- Guillaume Binet, březen 2017

Guillaume Binet je francouzský fotograf a spoluzakladatel fotografické agentury Myop. V březnu 2017 se samostatně vydal do Libye, aby zdokumentoval podmínky, ve kterých žijí migranti, uprchlíci a žadatelé o azyl zadržení v Tripolisu. Získal vzácný přístup do některých detenčních center včetně těch, kde Lékaři bez hranic poskytují zdravotní péči.

Lékařům bez hranic se nepodařilo získat přístup do detenčního centra, kde byla zadržována žena s popáleninami. Prostředí obklopující zařízení je pro lékařské týmy příliš nebezpečné.

Lékaři bez hranic v Libyi

Lékaři bez hranic poskytují život zachraňující a primární zdravotní péči uprchlíkům, žadatelům o azyl a migrantům zadrženým v Tripolisu. Pokud to bezpečnostní situace umožňuje, navštěvují zdravotnické týmy každý týden sedm detenčních zařízení spadajících pod kontrolu ministerstva vnitra. Od června 2016 týmy navštívily celkem 16 detenčních zařízení. Kvůli násilí a nestabilnímu kontextu zůstávají některá zařízení Lékařům bez hranic nepřístupná.

V Misratě poskytují Lékaři bez hranic pomoc ve čtyřech detenčních centrech. Každý měsíc poskytnou přibližně 100 konzultací.

Lékaři bez hranic pracují v Libyi od roku 2011. Podporují zdravotnický systém, na který dolehla obnovená válka a následná hospodářská recese. V reakci na potřeby obyvatel zasažených konfliktem poskytují Lékaři bez hranic pediatrickou, gynekologickou a porodní péči, stejně tak jako péči o duševní zdraví v Benghází.

Footnote: Všechny fotografie © Guillaume Binet/Myop
Tripoli District, Libya